Skip to main content

šablovizam značenje

šta znači šablovizam

Na latinici: Definicija i značenje reči šablovizam (nem. Schablone) mehanički rad prema gotovom obrascu, bez učešća duha.

Reč šablovizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхаблоне) механички рад према готовом обрасцу, без учешћа духа.


šablonirati raditi po šablonu, tj. mehanički, bez duha....
šablovizam mehanički rad prema gotovom obrascu, bez učešća duha....
šablon 1. uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup ; 2. fig. otrcanost, ba...
šabes-goi hrišćanin koji subotom radi Jevrejinu poslove koji ovome nisu dopuš...
šabaka vrsta mreže i barke za ribolov...
Saburalan med. izazvan nečistoćom....
Sve reči na slovo s