Skip to main content

šafolj značenje

Šta znači šafolj

Na latinici: Definicija i značenje reči šafolj (nem. Schaff) poveći drveni sud .za pranje sudova i dr.;isto znači i škaf.

Reč šafolj napisana unazad: jlofaš

šafolj se sastoji od 6 slova.

Šta je šafolj

На Ћирилици: (нем. Сцхафф) повећи дрвени суд .за прање судова и др.; уп. шкаф.

Slično: 
šafran bog. lukovičasta biljka sa tri vlaknasta žita u cvetu, koji se upotr...
šafot tribina na kojoj se izvršava smrtna kazna, uzdignute gubilište....
šafolj poveći drveni sud .za pranje sudova i dr.; up. škaf....
Sve reči na slovo sh