Skip to main content

šafran značenje

Šta znači šafran

Na latinici: Definicija i značenje reči šafran (arap. zafaran,od turske reči: safran) bog. lukovičasta biljka sa tri vlaknasta žita u cvetu, koji se upotrebljavaju kao začin, kao lek i za bojenje.

Reč šafran napisana unazad: narfaš

šafran se sastoji od 6 slova.

Šta je šafran

На Ћирилици: (арап. зафаран, тур. сафран) бог. луковичаста биљка са три влакнаста жита у цвету, који се употребљавају као зачин, као лек и за бојење.

Slično: 
šafran bog. lukovičasta biljka sa tri vlaknasta žita u cvetu, koji se upotr...
šafot tribina na kojoj se izvršava smrtna kazna, uzdignute gubilište....
šafolj poveći drveni sud .za pranje sudova i dr.; up. škaf....
Sve reči na slovo sh