Skip to main content

šah značenje

Šta znači šah

Na latinici: Definicija i značenje reči šah (pere. Sah,od turske reči: §ah) 1. kralj, titula persijskog vladaoca i nekih orijental-skih vazalnih kneževa; 2. poznata i veoma stara igra na dasci sa 64 polja i sa po 16 crnih i belih figura (pronađena u Indi-ji, a u Evropu donesena iz Persije); dati šah svojom figurom prisiliti protivničkog „kralja" da menja svoje mesto ako može, ili da se zakloni sopstvenom figurom; držati koga u šahufigurativno: imati ga u rukama, držati u škripnu.

Reč šah napisana unazad: haš

šah se sastoji od 3 slova.

Šta je šah

На Ћирилици: (пере. Сах, тур. §ах) 1. краљ, титула персијског владаоца и неких оријентал-ских вазалних кнежева; 2. позната и веома стара игра на дасци са 64 поља и са по 16 црних и белих фигура (пронађена у Инди-ји, а у Европу донесена из Персије); дати шах својом фигуром присилити противничког „краља" да мења своје место ако може, или да се заклони сопственом фигуром; држати кога у шаху фиг. имати га у рукама, држати у шкрипну.

Slično: 
šahinšah kralj nad kraljevima. ...
šahname velika epska pesma od 170 hiljada stihova persijskog pesnika Firdus...
šah-mat u šahu: „kralja" sa svih strana tako zatvoriti da se više nikuda ne ...
šah 1. kralj, titula persijskog vladaoca i nekih orijental-skih vazalni...
Sve reči na slovo sh