Skip to main content

šahinšah značenje

Šta znači šahinšah

Na latinici: Definicija i značenje reči šahinšah (pere.) kralj nad kraljevima.

Reč šahinšah napisana unazad: hašnihaš

šahinšah se sastoji od 8 slova.

Šta je šahinšah

На Ћирилици: (пере.) краљ над краљевима.

Slično: 
šahinšah kralj nad kraljevima. ...
šahname velika epska pesma od 170 hiljada stihova persijskog pesnika Firdus...
šah-mat u šahu: „kralja" sa svih strana tako zatvoriti da se više nikuda ne ...
šah 1. kralj, titula persijskog vladaoca i nekih orijental-skih vazalni...
Sve reči na slovo sh