Skip to main content

šanac značenje

šta znači šanac

Na latinici: Definicija i značenje reči šanac (nem. Schanze) vojska: poljsko utvrđenje, rov, opkop.

Reč šanac sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцханзе) вој. пољско утврђење, ров, опкоп.


Sanjalica Maštar, sanjar....
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Sve reči na slovo s