Skip to main content

šank značenje

Šta znači šank

Na latinici: Definicija i značenje reči šank (nem. Schank) deo gostionice ili krčme gde se toči piće, kelneraj.

Reč šank napisana unazad: knaš

šank se sastoji od 4 slova.

Šta je šank

На Ћирилици: (нем. Сцханк) део гостионице или крчме где се точи пиће, келнерај.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh