Skip to main content

šank značenje

šta znači šank

Na latinici: Definicija i značenje reči šank (nem. Schank) deo gostionice ili krčme gde se toči piće, kelneraj.

Reč šank sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцханк) део гостионице или крчме где се точи пиће, келнерај.


Sanjalica Maštar, sanjar....
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Sve reči na slovo s