Skip to main content

šankr značenje

Šta znači šankr

Na latinici: Definicija i značenje reči šankr (fr. chancre, latinski sapseg)medicina: rak, grizlica, raku slična razjedna venerična bolest, sifilitičan čir.

Reč šankr napisana unazad: rknaš

šankr se sastoji od 5 slova.

Šta je šankr

На Ћирилици: (фр. цханцре, лат. сапсег) мед. рак, гризлица, раку слична разједна венерична болест, сифилитичан чир.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh