Skip to main content

šansa značenje

šta znači šansa

Na latinici: Definicija i značenje reči šansa (fr. chance) sreća, srećan slučaj, mogućan povoljan slučaj, dobar izgled na uspeh, verovatnoće uspeha; imati povoljne, nepovoljne šanse imati povoljne, odnosno nepovoljne izglede na uspeh.

Reč šansa sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цханце) срећа, срећан случај, могућан повољан случај, добар изглед на успех, вероватноће успеха; имати повољне, неповољне шансе имати повољне, односно неповољне изгледе на успех.


Sanjalica Maštar, sanjar....
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Sve reči na slovo s