Skip to main content

šansa značenje

Šta znači šansa

Na latinici: Definicija i značenje reči šansa (fr. chance) sreća, srećan slučaj, mogućan povoljan slučaj, dobar izgled na uspeh, verovatnoće uspeha; imati povoljne, nepovoljne šanse imati povoljne, odnosno nepovoljne izglede na uspeh.

Reč šansa napisana unazad: asnaš

šansa se sastoji od 5 slova.

Šta je šansa

На Ћирилици: (фр. цханце) срећа, срећан случај, могућан повољан случај, добар изглед на успех, вероватноће успеха; имати повољне, неповољне шансе имати повољне, односно неповољне изгледе на успех.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh