Skip to main content

šantaža značenje

šta znači šantaža

Na latinici: Definicija i značenje reči šantaža (fr. chantage)pravo: ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koristi sebi ili drugom pomoću pretnji iznošenja nepovoljnih stvari.

Reč šantaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цхантаге) прав. уцена, уцењивање, противправно прибављање имовин-ске користи себи или другом помоћу претњи изношења неповољних ствари.


Sanjalica Maštar, sanjar....
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Sve reči na slovo s