Skip to main content

šantaža značenje

Šta znači šantaža

Na latinici: Definicija i značenje reči šantaža (fr. chantage)pravo: ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koristi sebi ili drugom pomoću pretnji iznošenja nepovoljnih stvari.

Reč šantaža napisana unazad: ažatnaš

šantaža se sastoji od 7 slova.

Šta je šantaža

На Ћирилици: (фр. цхантаге) прав. уцена, уцењивање, противправно прибављање имовин-ске користи себи или другом помоћу претњи изношења неповољних ствари.

Slično: 
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Santonin farm. gorak prah koji se dobija od biljke Arthemisia cinae, služi ka...
Sve reči na slovo sh