Skip to main content

šantažist značenje

šta znači šantažist

Na latinici: Definicija i značenje reči šantažist (fr. chantage) onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač.

Reč šantažist sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. цхантаге) онај који се служи шантажом, уцењивач, изнућач.


Sanjalica Maštar, sanjar....
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Sve reči na slovo s