Skip to main content

šantažist značenje

Šta znači šantažist

Na latinici: Definicija i značenje reči šantažist (fr. chantage) onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač.

Reč šantažist napisana unazad: tsižatnaš

šantažist se sastoji od 9 slova.

Šta je šantažist

На Ћирилици: (фр. цхантаге) онај који се служи шантажом, уцењивач, изнућач.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh