Skip to main content

šanterela značenje

Šta znači šanterela

Na latinici: Definicija i značenje reči šanterela (fr. chanterelle) kuz, najtanja, najfinija žica (na violini itd.);isto znači i kantina, kvinta.

Reč šanterela napisana unazad: aleretnaš

šanterela se sastoji od 9 slova.

Šta je šanterela

На Ћирилици: (фр. цхантерелле) куз, најтања, најфинија жица (на виолини итд.); уп. кантина, квинта.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh