Skip to main content

šanžan značenje

Šta znači šanžan

Na latinici: Definicija i značenje reči šanžan (fr. changeant) šarena svilena tkanina, koja se preliva.

Reč šanžan napisana unazad: nažnaš

šanžan se sastoji od 6 slova.

Šta je šanžan

На Ћирилици: (фр. цхангеант) шарена свилена тканина, која се прелива.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh