Skip to main content

šanžirati značenje

Šta znači šanžirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šanžirati (fr. changer,od italijanske reči: cambiare) menjati, promeniti; razmeniti, trampiti; prelivati boje.

Reč šanžirati napisana unazad: itarižnaš

šanžirati se sastoji od 9 slova.

Šta je šanžirati

На Ћирилици: (фр. цхангер, итал. цамбиаре) мењати, променити; разменити, трампити; преливати боје.

Slično: 
šantung „japanska svila", služi za izradu ženskih letnjih haljina i kostima ...
šanterela kuz, najtanja, najfinija žica ; up. kantina, kvinta. ...
šantažist onaj koji se služi šantažom, ucenjivač, iznućač....
šantaža prav. ucena, ucenjivanje, protivpravno pribavljanje imovin-ske koris...
šansonijer pevač ili kompozitor šansona; zbirka šansona....
šansoneta pesmica; pevačica koja peva šansone...
Sve reči na slovo sh