Skip to main content

šanžirati značenje

šta znači šanžirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šanžirati (fr. changer,od italijanske reči: cambiare) menjati, promeniti; razmeniti, trampiti; prelivati boje.

Reč šanžirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. цхангер, итал. цамбиаре) мењати, променити; разменити, трампити; преливати боје.


Sanjalica Maštar, sanjar....
Sanonin hen. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr....
Sanjinizam shvatanje da čovek treba da živi u slobodnom uživanju i podmirivanju ...
Sandžak prvobitno: zastava; oblast koju su sultani davali na upravu svojim ...
Sančo Pavsa trampavi štitonoša Don Kihota, oličenje trezve-nosti, praktičnosti ...
Santorin vulkanska zemlja sa grčkog ostrva Santorin, upotrebljava se za pravlj...
Sve reči na slovo s