Skip to main content

šarada značenje

Šta znači šarada

Na latinici: Definicija i značenje reči šarada (fr. charade) zagonetka u slogovima;figurativno: nejasna stvar.

Reč šarada napisana unazad: adaraš

šarada se sastoji od 6 slova.

Šta je šarada

На Ћирилици: (фр. цхараде) загонетка у слоговима; фиг. нејасна ствар.

Slično: 
Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo sh