Skip to main content

šardoni značenje

Šta znači šardoni

Na latinici: Definicija i značenje reči šardoni (fr. chardons) pl. gvozdeni šiljci na ogradama, zidovima itd.

Reč šardoni napisana unazad: inodraš

šardoni se sastoji od 7 slova.

Šta je šardoni

На Ћирилици: (фр. цхардонс) пл. гвоздени шиљци на оградама, зидовима итд.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh