Skip to main content

šardoni značenje

šta znači šardoni

Na latinici: Definicija i značenje reči šardoni (fr. chardons) pl. gvozdeni šiljci na ogradama, zidovima itd.

Reč šardoni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цхардонс) пл. гвоздени шиљци на оградама, зидовима итд.


Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo s