Skip to main content

šarite značenje

Šta znači šarite

Na latinici: Definicija i značenje reči šarite (fr. charite) milosrđe, ljubav prema bližnjima; otuda: bolnica.

Reč šarite napisana unazad: etiraš

šarite se sastoji od 6 slova.

Šta je šarite

На Ћирилици: (фр. цхарите) милосрђе, љубав према ближњима; отуда: болница.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh