Skip to main content

šarivari značenje

Šta znači šarivari

Na latinici: Definicija i značenje reči šarivari (fr. charivari, od latinske reči: charivarium) mačja muzika, dernjava; zbrka, darmar, ko u klin ko u ploču; u kartanju: sve 4 dame u jednoj ruci; razni privesci na lancu od časovnika.

Reč šarivari napisana unazad: iraviraš

šarivari se sastoji od 8 slova.

Šta je šarivari

На Ћирилици: (фр. цхаривари, нлат. цхаривариум) мачја музика, дерњава; збрка, дармар, ко у клин ко у плочу; у картању: све 4 даме у једној руци; разни привесци на ланцу од часовника.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh