Skip to main content

šarkija značenje

Šta znači šarkija

Na latinici: Definicija i značenje reči šarkija (arap. Sarqiyy,od turske reči: garki) muzički instrument, vrsta tambure s dugačkom drškom; šargija.

Reč šarkija napisana unazad: ajikraš

šarkija se sastoji od 7 slova.

Šta je šarkija

На Ћирилици: (арап. Сарqиyy, тур. гарки) музички инструмент, врста тамбуре с дугачком дршком; шаргија.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh