Skip to main content

šarlah značenje

Šta znači šarlah

Na latinici: Definicija i značenje reči šarlah (pere.,od italijanske reči: scarlatto,od francuske reči: ecarlate, eng. scartet,od nemačke reči: Scharlach) 1. otvorenocr-vena boja; čoja u toj boji; 2.medicina: groznicom praćena zarazna (dečja) bolest kod koje je celo telo pokriveno otvorenocrvenim ospama; skrlet.

Reč šarlah napisana unazad: halraš

šarlah se sastoji od 6 slova.

Šta je šarlah

На Ћирилици: (пере., итал. сцарлатто, фр. ецарлате, енг. сцартет, нем. Сцхарлацх) 1. отвореноцр-вена боја; чоја у тој боји; 2. мед. грозницом праћена заразна (дечја) болест код које је цело тело покривено отвореноцрвеним оспама; скрлет.

Slično: 
Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo sh