Skip to main content

šarlatanizam značenje

šta znači šarlatanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči šarlatanizam (fr. charlatanisme) nadriuče-nost, nadriknjištvo, nadriznanje, nadri-lekarstvo, razmetljivost.

Reč šarlatanizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. цхарлатанисме) надриуче-ност, надрикњиштво, надризнање, надри-лекарство, разметљивост.


Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo s