Skip to main content

šarlatav značenje

Šta znači šarlatav

Na latinici: Definicija i značenje reči šarlatav (fr. charlatan) brbljavac, galam-džija; onaj koji bez poznavanja lekarstva gleda da hvalisanjem stvori sebi ugled dobrog lekara; otud: podvaladžija, varalica, nadri ..., vajni (lekar, naučenjak, umetnik, zanatlija i dr.).

Reč šarlatav napisana unazad: vatalraš

šarlatav se sastoji od 8 slova.

Šta je šarlatav

На Ћирилици: (фр. цхарлатан) брбљавац, галам-джија; онај који без познавања лекарства гледа да хвалисањем створи себи углед доброг лекара; отуд: подваладжија, варалица, надри ..., вајни (лекар, научењак, уметник, занатлија и др.).

Slično: 
Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo sh