Skip to main content

šarm značenje

Šta znači šarm

Na latinici: Definicija i značenje reči šarm (fr. charme, latinski carmen) čarolija, mađija; čar, ljupkost, umilnost.

Reč šarm napisana unazad: mraš

šarm se sastoji od 4 slova.

Šta je šarm

На Ћирилици: (фр. цхарме, лат. цармен) чаролија, мађија; чар, љупкост, умилност.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh