Skip to main content

šarmantan značenje

Šta znači šarmantan

Na latinici: Definicija i značenje reči šarmantan (fr. charmant) divan, krasan, mio, ljubak, umilan, dopadljiv

Reč šarmantan napisana unazad: natnamraš

šarmantan se sastoji od 9 slova.

Šta je šarmantan

На Ћирилици: (фр. цхармант) диван, красан, мио, љубак, умилан, допадљив

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh