Skip to main content

šarmirati značenje

Šta znači šarmirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šarmirati (fr. charmer) opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati.

Reč šarmirati napisana unazad: itarimraš

šarmirati se sastoji od 9 slova.

Šta je šarmirati

На Ћирилици: (фр. цхармер) опчарати, задиви-ти, занети, усхитити, усхићивати.

Slično: 
Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo sh