Skip to main content

šarpija značenje

šta znači šarpija

Na latinici: Definicija i značenje reči šarpija (fr. charpie) iskrzano platno za zavoje, tiftik.

Reč šarpija napisana unazad: ajipraš i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цхарпие) искрзано платно за завоје, тифтик.

Slično: 
Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Sta znači