Skip to main content

šartovi značenje

šta znači šartovi

Na latinici: Definicija i značenje reči šartovi (arap. Sart,od turske reči: §art) pl. članovi (simboli) islamske vere.

Reč šartovi sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. Сарт, тур. §арт) пл. чланови (симболи) исламске вере.


Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo s