Skip to main content

šartrez značenje

šta znači šartrez

Na latinici: Definicija i značenje reči šartrez (fr. chartreuse) francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira kod Nansija.

Reč šartrez sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цхартреусе) француски ликер што га справљају калуђери картузијанског манастира код Нансија.


Sarcitis med. zapaljenje mišića; sarkitis. ...
Sarcina med. vrsta bakterija kod kojih se pojedine bakterije dele u tri pr...
Sarcidijum med. mesna bradavica, zamladak....
Sartorijus krojač; anat. dugački bedreni mišić....
Sarsenet laka, kao platno tkana, glatka pamučna tkanina u jednoj boji; upotr...
Sarsaparila vot. lekoviti koren američke vrste tetivke ; sasaparila. ...
Sve reči na slovo s