Skip to main content

Saturnijski značenje

šta znači Saturnijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Saturnijski (latinski saturnius) prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih starorimski stih (pre no što su primili grčku metriku).

Reč Saturnijski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. сатурниус) прастари, старо-древни; једноставан, срећан; сатурнијски стих староримски стих (пре но што су примили грчку метрику).


Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom...
Saturnit čin. mrka olovna ruda....
Saturnijski prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih staro...
Saturnizam med. trovanje olovom, olovna bolest....
Saturnalije pl. svečanosti u čast Saturna kod Rimljana, slavljene početkom dece...
Saturn 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bo...
Sve reči na slovo s