Skip to main content

šavt značenje

Šta znači šavt

Na latinici: Definicija i značenje reči šavt (eng. shunt sporedni priključak) na-prava u električnom kolu koja uzima na sebe jedan deo struje i tako osigurava osetljivost instrumenata.

Reč šavt napisana unazad: tvaš

šavt se sastoji od 4 slova.

Šta je šavt

На Ћирилици: (енг. схунт споредни прикључак) на-права у електричном колу која узима на себе један део струје и тако осигурава осетљивост инструмената.

Slično: 
šavt na-prava u električnom kolu koja uzima na sebe jedan deo struje i t...
Savornja balast broda....
Savoneta okrugao sapun za brijanje; kutija za sapun; poklopac preko stakla...
Savaot v. Zebaot. savoar-vivr „znati živeti", mudrost života, veština op...
Savana velika travna ravnica u Severnoj Americi i Africi, sa rastinjem sl...
Sve reči na slovo sh