Skip to main content

šegrt značenje

šta znači šegrt

Na latinici: Definicija i značenje reči šegrt (pere. Sggird,od turske reči: ?akirt) zanatlijski i trgovački učenik.

Reč šegrt sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. Сггирд, тур. ?акирт) занатлијски и трговачки ученик.


Segregirati odvojiti od stada; odvojiti, odvajati, udaljiti, odstra-niti....
Segregacija odvajanje, izdvajanje iz neke celine; deoba zajedničkog zemljišta; ...
Segregatorijum hen. sprava za razlučivanje raznih tečnosti. ...
Segregat ono što je odvojeno, udaljeno, odstranjeno....
Segmentacija deljenje ili cepanje na odsečke; biol. brazdanje, obrazovanje ćelij...
Segment odsečak; kom. odsečak, deo površine između luka i njegove tetive; d...
Sve reči na slovo s