Skip to main content

šeik značenje

Šta znači šeik

Na latinici: Definicija i značenje reči šeik (arap. Saylj,od turske reči: ?eyh) starac; titula uvaženih lica, opštinskih ili plemenskih poglavica, manastirskih starešina i uglednih propovednika (na Istoku).

Reč šeik napisana unazad: kieš

šeik se sastoji od 4 slova.

Šta je šeik

На Ћирилици: (арап. Саyљ, тур. ?еyх) старац; титула уважених лица, општинских или племенских поглавица, манастирских старешина и угледних проповедника (на Истоку).

Slično: 
šeih-ul-islam vrhovni muftija, poglavar uleme kod muslimana....
šeislam muslimanski verski poglavica....
šeik starac; titula uvaženih lica, opštinskih ili plemenskih poglavica, ...
Sve reči na slovo sh