Skip to main content

šeislam značenje

Šta znači šeislam

Na latinici: Definicija i značenje reči šeislam (arap.,od turske reči: gehislam) muslimanski verski poglavica.

Reč šeislam napisana unazad: malsieš

šeislam se sastoji od 7 slova.

Šta je šeislam

На Ћирилици: (арап., тур. гехислам) муслимански верски поглавица.

Slično: 
šeih-ul-islam vrhovni muftija, poglavar uleme kod muslimana....
šeislam muslimanski verski poglavica....
šeik starac; titula uvaženih lica, opštinskih ili plemenskih poglavica, ...
Sve reči na slovo sh