Skip to main content

Selekcija značenje

Šta znači Selekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Selekcija (latinski seligere odabrati, odabirati, selectio) odabiranje, izbor; selekciona teorija po Č. Darvinu, borbom za opstanak izazvano prirodno odabiranje i održanje jedinaka najsposobniji» za život,to jest onih koje se uslovima života mogu najbolje prilagoditi (up. darvinizam).

Reč Selekcija napisana unazad: ajickeles

Selekcija se sastoji od 9 slova.

Šta je Selekcija

На Ћирилици: (лат. селигере одабрати, одабирати, селецтио) одабирање, избор; селекциона теорија по Ч. Дарвину, борбом за опстанак изазвано природно одабирање и одржање јединака најспособнији» за живот, тј. оних које се условима живота могу најбоље прилагодити (уп. дарвинизам).

Slično: 
Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s