Skip to main content

Semafor značenje

Šta znači Semafor

Na latinici: Definicija i značenje reči Semafor (od grčke reči: sema znak, phero, rćeteb nosim) nosač znakova, telegraf znacima, pomorski telegraf; davač znakova koji se može upotrebljava™ danju i noću.

Reč Semafor napisana unazad: rofames

Semafor se sastoji od 7 slova.

Šta je Semafor

На Ћирилици: (грч. сема знак, пхеро, рћетеб носим) носач знакова, телеграф знацима, поморски телеграф; давач знакова који се може употребљава™ дању и ноћу.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s