Skip to main content

Semazija značenje

Šta znači Semazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Semazija (od grčke reči: semasia označavanje) davanje znaka, označavanje;medicina: nagoveštaj, predznak.

Reč Semazija napisana unazad: ajizames

Semazija se sastoji od 8 slova.

Šta je Semazija

На Ћирилици: (грч. семасиа означавање) давање знака, означавање; мед. наговештај, предзнак.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s