Skip to main content

Senzibilan značenje

Šta znači Senzibilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Senzibilan (latinski sensibilis) opažljiv, osetan, primetan, zapažljiv; osetljiv, sposoban za primanje utisaka, sposoban za osete; osetljiv, pun osećanja, nežan.

Reč Senzibilan napisana unazad: nalibiznes

Senzibilan se sastoji od 10 slova.

Šta je Senzibilan

На Ћирилици: (лат. сенсибилис) опажљив, осетан, приметан, запажљив; осетљив, способан за примање утисака, способан за осете; осетљив, пун осећања, нежан.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s