Skip to main content

Sepedogeneza značenje

Šta znači Sepedogeneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Sepedogeneza (od grčke reči: sepedon trulež, genesis postanak)medicina: nastavak truljenja, truljenje.

Reč Sepedogeneza napisana unazad: azenegodepes

Sepedogeneza se sastoji od 12 slova.

Šta je Sepedogeneza

На Ћирилици: (грч. сепедон трулеж, генесис постанак) мед. наставак труљења, труљење.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s