Skip to main content

Sepsa značenje

Šta znači Sepsa

Na latinici: Definicija i značenje reči Sepsa (od grčke reči: sepsis)medicina: trovanje organizma zaraznim klicama, truljenje, truležno raspadanje.

Reč Sepsa napisana unazad: aspes

Sepsa se sastoji od 5 slova.

Šta je Sepsa

На Ћирилици: (грч. сепсис) мед. тровање организма заразним клицама, труљење, трулежно распадање.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s