Skip to main content

Servilvost značenje

Šta znači Servilvost

Na latinici: Definicija i značenje reči Servilvost (latinski servilis) slugeranjstvo, puza-vost, ropski duh, ropska pokornost bez i malo dostojanstva.

Reč Servilvost napisana unazad: tsovlivres

Servilvost se sastoji od 10 slova.

Šta je Servilvost

На Ћирилици: (лат. сервилис) слугерањство, пуза-вост, ропски дух, ропска покорност без и мало достојанства.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s