Skip to main content

šićariti značenje

Šta znači šićariti

Na latinici: Definicija i značenje reči šićariti (pere.) dobiti plen; lako zaraditi, doći do zarade bez muke.

Reč šićariti napisana unazad: itiraćiš

šićariti se sastoji od 8 slova.

Šta je šićariti

На Ћирилици: (пере.) добити плен; лако зарадити, доћи до зараде без муке.

Slično: 
šićariti dobiti plen; lako zaraditi, doći do zarade bez muke....
šićar lov, plen; dobit, laka zarada, korist; blago, imetak....
Sve reči na slovo sh