Skip to main content

šićariti značenje

šta znači šićariti

Na latinici: Definicija i značenje reči šićariti (pere.) dobiti plen; lako zaraditi, doći do zarade bez muke.

Reč šićariti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (пере.) добити плен; лако зарадити, доћи до зараде без муке.


Sičan miš; sredstvo za trovanje miševa, mišomor ....
Sicilijansko veče pobuna stanovnika Palerma koji su ZO. marta 1282. god., u času kad je...
Sicilijava aoet. lirska strofa od osam stihova, poreklom sa ostrva Sicilije; sic...
šićariti dobiti plen; lako zaraditi, doći do zarade bez muke....
šićar lov, plen; dobit, laka zarada, korist; blago, imetak....
Sve reči na slovo s