Skip to main content

Siderni značenje

Šta znači Siderni

Na latinici: Definicija i značenje reči Siderni (latinski sidereus zvezdani, sidus gei. sideris zvezda) v. sideralan; siderni dan vreme za koje zvezda nekretnica jedanput opiše svoj krug oko polarne ose na nebeskom svodu ili vreme koje protekne između dveju uzastopnih gornjih ili donjih kulminaciju jedne nekretnice; siderni, siderski mesec zvezdani mesec, pravo vreme za koje Mesec opteče jednom oko Zemlje (27 dana 7 h 43 min. 11,8 s); siderna godina zvezdana godina, vreme koje proteče između dva uzastopna ista položaja Sunčeva - prema nekoj zvezdi nekretnici (365 dana 6 h 9Minerali: 9 s); v. i pod tropski.

Reč Siderni napisana unazad: inredis

Siderni se sastoji od 7 slova.

Šta je Siderni

На Ћирилици: (лат. сидереус звездани, сидус геи. сидерис звезда) в. сидералан; сидерни дан време за које звезда некретница једанпут опише свој круг око поларне осе на небеском своду или време које протекне између двеју узастопних горњих или доњих кулминацију једне некретнице; сидерни, сидерски месец звездани месец, право време за које Месец оптече једном око Земље (27 дана 7 х 43 мин. 11,8 с); сидерна година звездана година, време које протече између два узастопна иста положаја Сунчева - према некој звезди некретници (365 дана 6 х 9 мин. 9 с); в. и под тропски.

Slično: 
Sidi gospodin, gospodar ....
Siderotehnika izrađivanje gvožđa, gvozdena industrija, metalurgija gvožđa i njego...
Siderostat opt. heliostat sa jednim čvrstim i jednim pokretnim ogledalom. ...
Sideroskop sprava za ustanovljenje gvozdene trunke koja padne u oko ....
Sideronim vrsta pseudonima izvedenog od pojma, odnosno izraza iz oblasti astr...
Sideromantija gatanje u gvožđe, vračanje iz iskri koje baca slamka kad se pusti d...
Sve reči na slovo s