Skip to main content

šif značenje

šta znači šif

Na latinici: Definicija i značenje reči šif (nem. Schiff) lađa, brod;tipografija: gvozdena i limena naprava koja služi za uručivanje i sručivanje sloga (u štampariji); otisak sloga radi obavljanja prve korekture (pre preloma u strane), tračni slog za popravljanje, traka; špalta, šlajfna 3.

Reč šif sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхифф) лађа, брод; тип. гвоздена и лимена направа која служи за уручивање и сручивање слога (у штампарији); отисак слога ради обављања прве коректуре (пре прелома у стране), трачни слог за поправљање, трака; шпалта, шлајфна 3.


Sifražetkinje pobornice ženskog pokreta i ženskog prava glasa, naročito u Englesk...
Sifilofobija med. strah od spolnih bolesti....
Sifilomanija med. vrsta hipohondrije u kojoj se bolesnik bez razloga smatra spol-...
Sifilis med. vrenga, belina, francuska bolest, hronična i veoma rasprostranj...
Sifilidologija deo medicine koji proučava sifilis i pronalazi mere za borbu protiv...
Sifilidoklinika bolnica za lečenje bolesnih od sifilisa....
Sve reči na slovo s