Skip to main content

šifonjer značenje

Šta znači šifonjer

Na latinici: Definicija i značenje reči šifonjer (fr. chiffonier) ormar (sa fiokama za rublje i odelo).

Reč šifonjer napisana unazad: rejnofiš

šifonjer se sastoji od 8 slova.

Šta je šifonjer

На Ћирилици: (фр. цхиффониер) ормар (са фиокама за рубље и одело).

Slično: 
šifrovati 1. pisati tajnim pismom; 2. trg. cenu robe označiti tajnim znacima ...
šifrer onaj koji piše tajnim pismom ....
šifra 1. početna slova imena i prezimena, monogram; 2. tajno pismo, pismo...
šifonjer ormar ....
šifon 1. vrsta meke vunene tkanine koja se ne gužva; 2. vrsta finog i gus...
šif lađa, brod; tip. gvozdena i limena naprava koja služi za uručivanje ...
Sve reči na slovo sh