Skip to main content

Sijagonagra značenje

Šta znači Sijagonagra

Na latinici: Definicija i značenje reči Sijagonagra (od grčke reči: siagon vilica, agra plen) ned. kostobolja čeljusti

Reč Sijagonagra napisana unazad: arganogajis

Sijagonagra se sastoji od 11 slova.

Šta je Sijagonagra

На Ћирилици: (грч. сиагон вилица, агра плен) нед. костобоља чељусти

Slično: 
Sijenit min. zrnasta gromadna stena sastavljena od ortoklasa i augita ; naziv...
Sijalofagija med. gutanje pljuvačke, često spojeno sa aerofagijom, ima obično za...
Sijaloshezija med. zadržavanje pljuvačke, zastoj lučenja pljuvačke. ...
Sijalostenoza med. suženost pljuvačnog kanala....
Sijalosirinks med. pljuvačka fistula....
Sijalonkus med. otok pljuvačnih žlezda....
Sve reči na slovo s