Skip to main content

Sikativ značenje

Šta znači Sikativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Sikativ (latinski sicativum)hemija: sredstvo za ubrzavanje sušenja: od olovnog šećera, lane-nog i terpentinskog ulja (kod masnih boja i lakova).

Reč Sikativ napisana unazad: vitakis

Sikativ se sastoji od 7 slova.

Šta je Sikativ

На Ћирилици: (лат. сицативум) хем. средство за убрзавање сушења: од оловног шећера, лане-ног и терпентинског уља (код масних боја и лакова).

Slično: 
Sikhazija med. gađenje, gnušanje, odvratnost....
Sikstinska Madona slik. čuvena Rafaelova slika Bogorodice, nazvana po tome što je na nj...
Sikstinska kapela papska kapela u Vatikanu, sagrađena 1473. za vreme Siksta IV, sa fre...
Sikspens ranije: engleski srebrn novac od 6 /teža, = 1/2 šilinga...
Sikofantizam dostav-ljaštvo, potkazivapggvo, klevetnipggvo, podlaštvo, ucenjivaš...
Sikofant u staroj Atini: lice koje je dostavljalo vlastima one koji su ošteć...
Sve reči na slovo s