Skip to main content

Silueta značenje

Šta znači Silueta

Na latinici: Definicija i značenje reči Silueta (fr. silhouette) slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil (kao slika), slika izrezana po ivicama makazama iz crne hartije pa zalepljena na belu, i obratno (nazvane, zbog svoje jevti-noće, po štedljivomod francuske reči: ministru finan-sija Siluetu, u HUŠ veku);figurativno: senka, prilika.

Reč Silueta napisana unazad: ateulis

Silueta se sastoji od 7 slova.

Šta je Silueta

На Ћирилици: (фр. силхоуетте) слика облика, лица и др. израђена са стране по сенци, профил (као слика), слика изрезана по ивицама маказама из црне хартије па залепљена на белу, и обратно (назване, због своје јевти-ноће, по штедљивом фр. министру финан-сија Силуету, у ХУШ веку); фиг. сенка, прилика.

Slično: 
Silfide pl. ženski vazdušni duhovi, vile; fig. nežne i ljupke žene. ...
Silurski period geol. slojevi u razvitku Zemljine kore koji su se obrazovali posle ka...
Silueta slika oblika, lica i dr. izrađena sa strane po senci, profil , slik...
Silskin krzno izrađene od kože morskog psa, ili morskog medveda; vrsta fino...
Silos 1. vrsta starogrčkih sati-ričnih pesama u kojima su ismevane izreke ...
Silometar mor. sprava za merenje brzine brodova....
Sve reči na slovo s