Skip to main content

Simbolike značenje

Šta znači Simbolike

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbolike (od grčke reči: symbolike) učenje ili nauka o izražavanju religijskih predstava slikovitim znacima; učenje o simbolima, uzorima; ispitivanje i tumačenje simbola vere hirišćanske crkve; nauka o simbo-ličnim knjigama neke konfesije (v. simboličan).

Reč Simbolike napisana unazad: ekilobmis

Simbolike se sastoji od 9 slova.

Šta je Simbolike

На Ћирилици: (грч. сyмболике) учење или наука о изражавању религијских представа сликовитим знацима; учење о симболима, узорима; испитивање и тумачење симбола вере хиришћанске цркве; наука о симбо-личним књигама неке конфесије (в. симболичан).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s