Skip to main content

Simit značenje

Šta znači Simit

Na latinici: Definicija i značenje reči Simit (tur. simit, simid) hleb od najfinijeg pšeničnog brašna.

Reč Simit napisana unazad: timis

Simit se sastoji od 5 slova.

Šta je Simit

На Ћирилици: (тур. симит, симид) хлеб од најфинијег пшеничног брашна.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s