Skip to main content

Simpatetičan značenje

Šta znači Simpatetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpatetičan (od grčke reči: sympatheia saosećanje) koji jednako oseća; koji tajno dejstvuje, koji dejstvuje tajanstvenim sredstvima, čaroban; simpatetično lečenje lečenje tobožnjom tajanstvenom silom i telima koja nisu lekovi; simpatetično mastilo tajno mastilo koje se ne može odmah videti, nego tek posle izvesnih hemijskih postupaka (npr. uticaja toplote ili prevla-čenja kakvom tečnošću).

Reč Simpatetičan napisana unazad: načitetapmis

Simpatetičan se sastoji od 12 slova.

Šta je Simpatetičan

На Ћирилици: (грч. сyмпатхеиа саосећање) који једнако осећа; који тајно дејствује, који дејствује тајанственим средствима, чаробан; симпатетично лечење лечење тобожњом тајанственом силом и телима која нису лекови; симпатетично мастило тајно мастило које се не може одмах видети, него тек после извесних хемијских поступака (нпр. утицаја топлоте или превла-чења каквом течношћу).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s